Välkommen till Afrikultur!

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalj ur boken Vilken vän/True Friends av John Kilaka, Tanzania.